Erfpacht Overstapportaal
Pagina: EP01

Inloggen

Overstappen naar eeuwigdurende erfpacht en/of uw canon afkopen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke online omgeving moet u inloggen.

Het inloggen kan even duren. Bedankt voor uw geduld.

De huidige standaard overstappremie van 25% is verhoogd naar 35% voor alle aanvragen. Dit betekent een extra korting op uw overstap. Het Overstapportaal is hier nu op aangepast. Als in uw aanvraag nog een overstappremie van 25% is verwerkt, vragen wij u een aantal stappen te doorlopen zodat dit kan worden aangepast naar 35%. Als u ingelogd bent, komt u vanzelf op de juiste informatiepagina terecht. Daar staat wat u moet doen.

Lukt het niet om in te loggen op het overstapportaal? Stuur dan een e-mail naar overstaperfpacht@amsterdam.nl en vermeld in het onderwerp het betreffende dossiernummer of adres. Daarin kunt u aangeven geen toegang te hebben tot het portaal. Wij zoeken dan uit wat er aan de hand kan zijn.

Let op! U hebt eHerkenning niveau 3 nodig om in te loggen. Gemeente Amsterdam werkt met uw vertrouwelijke gegevens. Het is daarom belangrijk dat u veilig kunt inloggen op onze portalen. Voor meer informatie en aanvraag van eHerkenning niveau 3 gaat u naar www.eherkenning.nl 

Hebt u nog geen DigiD of eHerkenning?

Regel dit dan eerst.

Wilt u overstap- en afkoopkosten berekenen? Gebruik dan onderstaande rekentool. U kunt deze ook gebruiken als u niet in kunt loggen of als uw woning nog niet op uw naam staat. Let op: U doet hiermee geen aanvraag.


Kunt u niet inloggen in het Overstapportaal? Stuur dan een e-mail naar overstaperfpacht@amsterdam.nl.