Erfpacht Overstapportaal
Pagina: EP01

Inloggen

Overstappen naar eeuwigdurende erfpacht en/of uw canon afkopen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke online omgeving moet u inloggen.

Het inloggen kan even duren. Bedankt voor uw geduld.

Een aanvraag doen die onder de Spijtoptantenregeling valt is nu nog niet mogelijk. U krijgt persoonlijk bericht als u wel een aanvraag onder deze regeling kunt doen.

Let op! U hebt eHerkenning niveau 3 nodig om in te loggen. Gemeente Amsterdam werkt met uw vertrouwelijke gegevens. Het is daarom belangrijk dat u veilig kunt inloggen op onze portalen. Voor meer informatie en aanvraag van eHerkenning niveau 3 gaat u naar www.eherkenning.nl 

Hebt u nog geen DigiD of eHerkenning?

Regel dit dan eerst.

Wilt u overstap- en afkoopkosten berekenen? Gebruik dan onderstaande rekentool. U kunt deze ook gebruiken als u niet in kunt loggen of als uw woning nog niet op uw naam staat. Let op: U doet hiermee geen aanvraag.


Kunt u niet inloggen in het Overstapportaal? Stuur dan een e-mail naar overstaperfpacht@amsterdam.nl.