Erfpacht Overstapportaal
Pagina: EP01

Inloggen

Overstappen naar eeuwigdurende erfpacht en/of uw canon afkopen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke online omgeving moet u inloggen.

Het inloggen kan even duren. Bedankt voor uw geduld.

Op dit moment ondervinden wij een tijdelijke achterstand in de gegevensverwerking in onze systemen. Mogelijk heeft u hierdoor problemen met inloggen, of mogelijk zijn uw gegevens niet zichtbaar, of zijn uw gegevens na een wijziging nog niet aangepast. We doen er alles aan om de systemen te actualiseren. Naar verwachting is dit in november gereed. U hoeft niets te doen, tenzij u eerder actuele gegevens nodig heeft. Hiervoor kunt u contact opnemen op telefoonnummer: 14020, het informatienummer van de gemeente Amsterdam of via de e-mail op: overstaperfpacht@amsterdam.nl. Vermeld in contact met de gemeente het betreffende adres en/of dossiernummer. Onze excuses voor het ongemak.

De huidige standaard overstappremie van 25% is verhoogd naar 35% voor alle aanvragen. Dit betekent een extra korting op uw overstap. Het Overstapportaal is hier nu op aangepast. Als in uw aanvraag nog een overstappremie van 25% is verwerkt, vragen wij u een aantal stappen te doorlopen zodat dit kan worden aangepast naar 35%. Als u ingelogd bent, komt u vanzelf op de juiste informatiepagina terecht. Daar staat wat u moet doen.

Lukt het niet om in te loggen op het overstapportaal? Stuur dan een e-mail naar overstaperfpacht@amsterdam.nl en vermeld in het onderwerp het betreffende dossiernummer of adres. Daarin kunt u aangeven geen toegang te hebben tot het portaal. Wij zoeken dan uit wat er aan de hand kan zijn.

Let op! U hebt eHerkenning niveau 3 nodig om in te loggen. Gemeente Amsterdam werkt met uw vertrouwelijke gegevens. Het is daarom belangrijk dat u veilig kunt inloggen op onze portalen. Voor meer informatie en aanvraag van eHerkenning niveau 3 gaat u naar www.eherkenning.nl 

Hebt u nog geen DigiD of eHerkenning?

Regel dit dan eerst.

Wilt u overstap- en afkoopkosten berekenen? Gebruik dan onderstaande rekentool. U kunt deze ook gebruiken als u niet in kunt loggen of als uw woning nog niet op uw naam staat. Let op: U doet hiermee geen aanvraag.


Kunt u niet inloggen in het Overstapportaal? Stuur dan een e-mail naar overstaperfpacht@amsterdam.nl.