Erfpacht Overstapportaal
Pagina: EP01

Inloggen

Overstappen naar eeuwigdurende erfpacht en/of uw canon afkopen

Om gebruik te kunnen maken van uw persoonlijke online omgeving moet u inloggen.

Het inloggen kan even duren. Bedankt voor uw geduld.

De huidige standaard overstapkorting van 25% is verhoogd naar 35% voor alle aanvragen. Het Overstapportaal wordt hier nog op aangepast. In de tussentijd, totdat de aanpassing is doorgevoerd, wordt uw aanvraag na het registreren van uw aanvraagdatum gepauzeerd. U ontvangt een e-mailbericht zodra u uw aanvraag kunt vervolgen. Dit bericht geldt niet voor aanvragen met een aanvraagdatum vóór 8 januari 2020 of aanvragen waarvoor de spijtoptantenregeling van toepassing is.

U kunt altijd een aanvraag voor overstap starten in het Overstapportaal. Als blijkt dat u gebruik kunt maken van de spijtoptantenregeling, dan wordt dat vanzelf in het Overstapportaal verwerkt. Ook met terugwerkende kracht. Erfpachters die gebruik kunnen maken van de regeling ontvangen persoonlijk bericht. Wilt u de status weten van de spijtoptantenregeling? Klik dan hier.

Let op! U hebt eHerkenning niveau 3 nodig om in te loggen. Gemeente Amsterdam werkt met uw vertrouwelijke gegevens. Het is daarom belangrijk dat u veilig kunt inloggen op onze portalen. Voor meer informatie en aanvraag van eHerkenning niveau 3 gaat u naar www.eherkenning.nl 

Hebt u nog geen DigiD of eHerkenning?

Regel dit dan eerst.

Wilt u overstap- en afkoopkosten berekenen? Gebruik dan onderstaande rekentool. U kunt deze ook gebruiken als u niet in kunt loggen of als uw woning nog niet op uw naam staat. Let op: U doet hiermee geen aanvraag.


Kunt u niet inloggen in het Overstapportaal? Stuur dan een e-mail naar overstaperfpacht@amsterdam.nl.