Erfpacht Rekentool
Pagina: RT01

Inleiding

U kunt deze rekentool gebruiken voor een indicatie van de kosten voor:

  • Het overstappen naar eeuwigdurende erfpacht;
  • Het (verlengd) afkopen van uw canon tot het einde van uw huidige tijdvak.
Let op:
  • Bedragen worden pas definitief in de aanbieding die u van de gemeente krijgt, nadat u een aanvraag hebt gedaan in het Overstapportaal.
  • Als u een afkoopaanbieding wilt ontvangen, en op uw erfpachtrecht zijn de Algemene Bepalingen 1994 níét van toepassing, dan vraagt u de aanbieding aan via erfpacht@amsterdam.nl. Gelden de Algemene Bepalingen 1994 wel voor u? Dan kan het via het Overstapportaal.
  • Via Mijn Erfpacht ziet u welke Algemene Bepalingen er voor u gelden.
  • De rekentool is alleen te gebruiken als u een woning hebt met voortdurende erfpacht of als u een tijdelijk vicarie-erfpachtrecht hebt.

Deze rekentool is níét voor woningen met tijdelijke rechten: hiervoor geldt het conversiebeleid tijdelijke rechten. Ook is de rekentool níét voor commercieel vastgoed, woningcorporaties en erfpachters van Haven Amsterdam (hier geldt de Overstapregeling niet voor).

Disclaimer
U kunt geen rechten ontlenen aan de uitkomsten van deze rekentool. Met deze rekentool doet u géén aanvraag voor de overstap naar eeuwigdurende erfpacht of voor het (verlengd) afkopen van uw canon. Als u dit wilt, dan kunt u dit in het Overstapportaal doen.