Erfpacht Rekentool
Pagina: RT01

Inleiding

Let op:
Met de rekentool kunnen verschillende indicaties worden opgevraagd. Op dit moment is het helaas niet mogelijk om een kostenindicatie voor overstappen naar eeuwigdurend erfpacht te berekenen met de rekentool. Omdat wij nog niet over alle informatie beschikken voor het maken van de berekening. Wel kunt u vrijblijvend een overstapaanbieding opvragen via het Overstapportaal. U zit dan nog nergens aan vast.

U kunt deze rekentool gebruiken voor een indicatie van de kosten voor:

  • Het overstappen naar eeuwigdurende erfpacht;
  • Het (verlengd) afkopen van uw canon van uw huidige en/of eeuwigdurende tijdvak.
Let op:
  • Bedragen worden pas definitief in de aanbieding die u van de gemeente krijgt, nadat u een aanvraag hebt gedaan in het Overstapportaal.
  • Via Mijn Erfpacht ziet u welke Algemene Bepalingen er voor u gelden.
  • Als u een afkoopaanbieding wilt ontvangen, en op uw erfpachtrecht zijn de Algemene Bepalingen 1994 níét van toepassing, dan vraagt u de aanbieding aan via Mijn Erfpacht.
  • Gelden de Algemene Bepalingen 1994 wel voor u? Dan vraagt u de afkoopaanbieding aan via het Overstapportaal. Bij de betaalopties in het Overstapportaal kunt u ook een toelichting op de berekening bekijken.
  • Wilt u vrijblijvend een overstapaanbieding aanvragen? Dit gaat altijd via het Overstapportaal.
  • Deze rekentool is alleen te gebruiken voor erfpachtrechten met een postcode.

Deze rekentool is niet voor tijdelijke erfpachtrechten: hiervoor geldt het conversiebeleid tijdelijke rechten. Ook is de rekentool níét voor woningcorporaties en erfpachters van Haven Amsterdam.

Disclaimer
U kunt geen rechten ontlenen aan de uitkomsten van deze rekentool. Met deze rekentool doet u géén aanvraag voor de overstap naar eeuwigdurende erfpacht of voor het (verlengd) afkopen van uw canon. Als u wilt overstappen, dan kunt u dit in het Overstapportaal doen.